Как се диагностицира болестта на Крон?

Как се диагностицира болестта на Крон?

Диагнозата на болестта на Крон се прави като се снеме пълната медицинска история на пациента и семейството (анамнеза), клиничен преглед и тестове. След като снеме анамнеза, осъществи физически преглед и има съмнения за наличие на болестта на Крон, лекарят ще извърши допълнителни медицински изследвания. Тези тестове могат да включват следното.

ЕНДОСКОПИЯ

Ендоскопията е най-важният диагностичен инструмент, който използва ендоскоп, представляващ тънка, гъвкава тръба със светлинен източник и малка камера в края й, предаваща изображението на екрана. Гастроентерологът вкарва ендоскопа в стомашно-чревния тракт. При изследване на дебелото черво ендоскопът се въвежда през ануса – колоноскопия. При изследване на горната част на стомашно-чревния тракт се въвежда ендоскоп през устата – гастроскопия и ентероскопия.

ХИСТОЛОГИЯ

При ендоскопия лекарят взема проба от тъкан от засегнатите области (биопсия). След това пробата се подлага на подробен микроскопски анализ. Патохистологичното становище е много важно, тъй като потвърждава болестта, разграничава различните форми на ВЗЧ, показва степента на активност на заболяването и потенциална дисплазия при продължително заболяване.

ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ

  • Кръвните изследвания (брой на белите кръвни клетки (левкоцити), тромбоцити, хемоглобин и маркери на остро възпаление като CRP, ESR) не потвърждават болестта на Крон. Те са важни за определяне активността на заболяването, оценка на ефикасността на лечението и като предиктор за обостряне на заболяването.
  • Изследвания на изпражненията (калпротектин, използвани за откриване на остро възпаление в червата). Откриването на калпротектин в изпражненията помага да се разграничи ВЗЧ и синдрома на раздразненото черво и да се оцени активността на възпалението на червата, успеха на лечението. Калпротектинът може да се използва като предиктор за обостряне на заболяването.

ДИАГНОСТИЧНО ИЗОБРАЗЯВАНЕ

Радиологичните изследвания са важни допълнителни диагностични тестове, които позволяват изобразяване на засегнатата част от стомашно-чревния тракт и/или усложненията на заболяването.
Първична рентгенография (RTG) на корем: използва се при засегнати пациенти, за да се изключи токсичен мегаколон, перфорация на стомашно-чревния тракт и чревна обструкция (илеус).
CT ентерография (CTE): тест за образна диагностика, който дава подобни данни като МРЕ, но излага пациента на радиационно натоварване.
Магнитно-резонансна томография (МРТ): по-нова диагностична процедура, която не включва радиация, чийто метод се основава на резонанса на водородните йони в силно магнитно поле. Тялото или изследваният орган е в статично магнитно поле, енергията на радио вълните преобразува сигналите в реалистични изображения на тялото.

  • ЯМР на таза: важно изследване, когато се подозират усложнения на болестта на Крон, като например перианални фистули с абсцеси.
  • Магнитно-резонансна ентерография (МРЕ): много важна диагностична картина на тънките черва при пациенти с болест на Крон. Освен откриването на промени в диаметъра на лумена, тя показва и промени в чревната стена и околните тъкани (лимфни възли, фистули). МРЕ показва активно възпаление, стесняване на лумена и раздразнение преди стесняване (важно за вземане на решение за вида лечение).

Ултразвук (US): ултразвуковата технология се използва за оценка на органите в тазовата и коремната област, без излагане на пациента на радиация.

  • Трансабдоминален ултразвук с повишена контрастност: все по-важно изследване при диагностициране и наблюдение на ВЗЧ. Този тест за образна диагностика позволява на лекаря да изследва дебелината на стената на червата и моделите на перфузия, показващи възпалителни промени, особено в терминалната област на илеума. Той също така открива увеличени лимфни възли, абсцеси, стриктури и дори фистули.
  • Ендоскопски ултразвук (ЕУ): показва перианални фистули и усложнения. ЕУ различава прости от сложни фистули и тяхната връзка с аналния сфинктер. Този преглед има много висока чувствителност за идентифициране на перианалните абсцеси. ЕУ не е радиоактивен, безопасен е и има сходна чувствителност и специфичност за перианалните абсцеси и фистули като ЯМР. Тъй като перианалната област е засегната, изследването може да бъде болезнено. В такива случаи се предпочита ЯМР на таза.

Капсулна ендоскопия: диагностичен инструмент без радиация за изследване на тънките черва. При тази процедура лекарят използва малка безжична камера, за да направи снимки на храносмилателния тракт. Камерата е вътре в капсулата, която пациентът поглъща. Той е по-подходящ от други образни техники (еюноилография, МР ентерография, CT ентерография) за идентифициране на области на възпаление в тънките черва на пациенти без стриктури или прегради на червата. Той е предназначен за пациенти със съмнение за болест на Крон на тънкото черво, която не би могла да бъде потвърдена с предишни ендоскопски и образни тестове.

Crohn_about-disease_Как_се_диагностицира_болестта_на_Крон_imp-text.jpg

Още по темата

Екстраинтестинални прояви на болестта на Крон
Какво представлява болестта на Крон?
Симптоми