В Европа над 40 милиона души живеят с ГДР. Това почти се равнява на населението на Испания.

В Европа над 40 милиона души живеят с ГДР. Това почти се равнява на населението на Испания.

1 на всеки 4 души през живота си ще бъде лично засегнат от проблеми с психичното здраве, като напр. депресия.3
За съжаление, тези състояния са толкова чести, че има вероятност да познавате хора, засегнати от тях, или може самите вие да живеете с депресия. Дори и така, понякога пак може да бъде трудно да сe разбере опустошителното въздействие, което болести като депресията може да оказват върху нашия живот.

"Победа над депресията" има за цел да повиши осведомеността относно трудностите на живота с различните видове депресия, включително голямо депресивно разстройство (ГДР). "Победа над депресията" е иницирана от Janssen с подкрепата на Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe (GAMIAN-Europe). Janssen има големи традиции в намаляването на бремето, нетрудоспособността и опустошителния ефект, предизвикани от нарушенията на психичното здраве, като компанията е ангажирана с трансформация на живота на отделния човек. От хората, които се грижат за болните, до медицинските специалисти и хората, които живеят с депресия и ГДР, всички ние искаме да можем да се грижим по-добре за себе си и за нашите любими хора. Като разширяваме нашите познания за различните видове депресия, като напр. ГДР, можем да работим всички заедно, за да победим депресията завинаги.

Изкуството кинцуги

Кинцуги е японско изкуство на поправяне на счупени предмети с разпрашен лак или лак, смесен със злато на прах. В превод кинцуги означава "сглобяване със злато", като счупването и поправянето се възприемат по-скоро като част от историята на предмета отколкото като нещо, което трябва да се прикрие. В "Победа над депресията" се представят осем творби от изкуството кинцуги, вдъхновени от истории на хора, живеещи с ГДР. Поправянето на счупената керамика е възхвала на всяка пукнатина и несъвършенство на предмета, като отразява и сложния и продължителен процес на възстановяване. Това не само прави всяка вещ уникална, но показва също, че всеки предмет има свой собствен живот и може да разкаже една история. Всяка от тези керамични скулптури разказва една визуална история, като показва, че с времето, с грижи и търпение хората с ГДР могат да започнат процес на оздравяване.


Победа над депресията: организиране на кампания с кинцуги художника Били Бонд
Голямо депресивно разстройство

Вижте как художникът Били Бонд обяснява кампанията "Победа над депресията", при която изкуството кинцуги се използва, за да се опишат историите, вдъхновени от осем действителни човека, живеещи с голямо депресивно разстройство (ГДР).

Кинцуги е японско изкуство на поправяне на счупени предмети с разпрашен лак или лак, смесен със злато на прах, като счупването се възприема по-скоро като част от историята на предмета отколкото като нещо, което трябва да се скрие.

Керамичните скулптури, представени в "Победа над депресията", играят ролята на визуални метафори, които показват, че с времето, с грижи и търпение хората с ГДР могат да започнат процес на оздравяване.


Художниците

Били Бонд

Трудно е да се опишат чувствата, а депресията е чувство, с което хората се борят. Процесът на създаване, счупване и поправяне прилича на депресията и е неразделна част от моето изкуство.

Били Бонд е скулптор, носителка на награди, и лектор. Нейната работа се фокусира върху теми, свързани с идентичността и обсебеността на човека, като изследва двойнствеността в разкриването на скритото и поправянето на счупеното. През 2009 г. Били прави скулптура на сестра си на свободния четвърти плинт на Трафалгарския площад в Лондон като част от проекта за обществено изкуство на Антъни Гормли "One & Other". Били печели наградата "Pure Arts Sculpture" през 2013 г., като наградената скулптура е изложена в галерията Saatchi в Лондон. През 2016 г. тя печели позиция на гост-изследовател в института "Хенри Мур" в Лийдс. Освен създаването на свои собствени творби, Били споделя своите умения и опит, като води класове, и чрез индивидуално обучение.

Джоана Окон-Уоткинс

Като художник и реставратор на керамика, имам възможност да използвам кинцуги за изобразяване на съвместното съществуване на положителните черти на оздравителния процес и непрекъснатата борба с депресията.

Джоана е концептуален художник и умел реставратор на керамика. Родена в Полша, Джоана израства в Германия, а на около 25-годишна възраст се премества в Обединеното кралство. Целта на нейното изкуство е да пробуди диалог между проблема в същината на творбата, нейният по-широк контекст и зрителя. Изследователската работа е неразделна част от практиката на Джоана. Тя се отнася както към материалите, така и към процесите, които прилага, и води до визуален отговор, предаващ същността на обекта и отразяващ проблемите, които въплъщава. Творбите на Джоана често са скулптури и могат да се сътворят чрез различни материали, в това число текстил, глина и хартия.

Истории на пациентите

Осем вълнуващи истории

Историите, описани тук, са вдъхновени от хора, изпитали голямо депресивно разстройство (ГДР). Всяка история е вдъхновила една художествена творба, всяка от които със свой уникален живот. Всички те показват, че със времето, с грижи и търпение оздравителният процес може да започне.

Джейкъб


Разуана


Победа над депресията

Голямото депресивно разстройство (ГДР) е нарушение на настроението, свързано с депресивни епизоди, като напр. потиснато настроение и/или липса на интерес или удоволствие от почти всички дейности.4,5 Счита се, че симптомите траят най-малко две седмици, но обикновено те продължават много повече – месеци или дори години.6
В Европа над 40 милиона души живеят с ГДР. Това почти се равнява на населението на Испания. ГДР е водеща причина за нетрудоспособност в целия свят.7
Научете повече за депресията и ГДР като свалите инфографиката. Като разширяваме нашите познания за тези състояния, ние всички работим заедно, за да победим депресията завинаги.

Подкрепа

GAMIAN-Europe
www.gamian.eu Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe (GAMIAN-Europe) е пациентска общоевропейска организация, която представлява интересите на хората, засегнати от психично заболяване, и защитава техните права. Ако сте притеснени за Вашето психично здраве или за здравето на някого другиго, моля посетете уебсайта на GAMIAN-Europe за повече информация. При спешни ситуации получете незабавна помощ, като се обадите на спешната служба или на местната гореща линия за психично здраве.

  1. СЗО. 3 от 4 души страдащи от ГДР не получават адекватно лечение. Available at http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/3-out-of-4-people-suffering-from-major-depression-do-not-receive-adequate-treatment. EM-30936 Дата на изготвянe: Април 2020г.
  2. СЗО. Депресия и други чести психични разстройства: global health estimates. Available at: http://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/ EM-30936 Дата на изготвянe: Април 2020г.
  3. WHO. World Health Report. Available at http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/. EM-30936 Дата на изготвянe: Април 2020г.
  4. WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Available at http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. EM-30936 Дата на изготвянe: Април 2020г.
  5. American Psychological Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 2013.
  6. СЗО. Preventing depression in the WHO European Region. Available at http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/325947/New-Preventing-depression.pdf. EM-30936 Дата на изготвянe: Април 2020г.
  7. WHO. Депресия. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression. EM-30936 Дата на изготвянe: Април 2020г.