Какво означава „наблюдение и изчакване“?

Какво означава „наблюдение и изчакване“?

В определени случаи лекарите може да определят „наблюдение и изчакване“ като най-добрият терапевтичен подход за дадено лице с ХЛЛ.

С други думи, лекарят изчаква и наблюдава прогресирането на заболяването чрез редовни прегледи в специализиран хематологичен център. През това време лекарят ще наблюдава симптомите и ще прави редовни кръвни изследвания, за да се определи кога е необходимо лечение. При лечението на хроничната лимфоцитна левкемия в момента се използват няколко лекарствени продукта с различни механизми на действие и нежелани реакции. Терминът „придържане“ се отнася за поведението на пациента, който не се придържа към предписанията, дадени му от лекарите. По-конкретно, става дума за дозите, честотата и времето на приемане на лекарствените продукти (напр. във връзка с храненията или интервалите между една доза и следващата). Ето защо, „придържането към терапията“ е първата стъпка към успешната терапия.

В нередки случаи „придържането към терапията“ не е добро и това се свързва с различни причинно-следствени фактори като:

 • продължителната терапия на ХЛЛ
 • възрастта и социалния контекст на пациента
 • помощта от семейство/приятели
 • възможни съпътстващи терапии
 • затруднения при поглъщане на лекарствените продукти
 • страх от нежелани реакции
 • подобряването на симптомите, свързани с левкемията, което е последвано от по-невнимателен подход към назначеното лечение
 • липсата на ясни инструкции от специалист как да се процедира при пропуснат/забравен прием на доза от лекарствения продукт
 • липсата на разбиране на състоянието на заболяването
 • липсата на разбиране на механизма на действие на лекарствата

За да можете да се придържате към предписаните терапии, особено към дългосрочните е важно постоянно да бъдете мотивирани, да преследвате целите на терапиите и да осъзнавате ползите, които могат да бъдат постигнати. Практичен съвет, който може да Ви помогне да не забравяте да приемате назначената терапия е да го комбинирате с дейност, извършвана като част от обикновеното Ви ежедневие (напр. след хранене или действие, извършвано всеки ден). Визуалните и звуковите напомняния също могат да бъдат много полезни.
По време на терапия за ХЛЛ е важно да се разбира патологията на засегнатия пациент, дългосрочната прогноза, възможните рискове, свързани със заболяването, и последствията от невъзможността за започване на лечение. Тези фактори трябва да бъдат оценени заедно с възможностите за лечение и подходящите лекарствени продукти; опитайте се да разберете механизма на действие и възможните и често срещани нежелани реакции.
Това, което трябва да знаете за терапиите:

 • Кога трябва да приемате лекарствения продукт
 • Дали може да го приемате с други лекарствени продукти
 • Кога трябва да спрете да приемате лекарството
 • Дали трябва да го приемате на гладно или след хранене
 • Как трябва да съхранявате лекарството си
 • След колко време ще се повлияете от терапията
 • Какви са нежеланите реакции и с кого да се свържете, ако се появят такива
 • Какво да направите, когато забравите/пропуснете приемане на доза или ако дозировката не е ясна

Съществуват много различни видове химиотерапевтични лекарствени продукти; те могат да се приемат като таблетки, чрез венозна инжекция или вливане. Може да получите едно химиотерапевтично лекарство, или комбинация от различни лекарствени продукти. Ако сте подложени на химиотерапия, след всяко прилагане на лекарствения продукт има период на почивка, който позволява на тялото Ви да се възстанови от възможните нежелани реакции. Всеки етап на лечение и почивка се нарича цикъл и обикновено продължава три или четири седмици. Възможно е да се налага да посещавате болнично заведение, за да получавате химиотерапевтично си лечение.

Стероидите могат да се използват както преди, така и по време на химиотерапевтично лечение, за да се контролира болестта. Също е възможно да приемате стероиди като форма на лечение на злокачественото Ви заболяване, тъй като те помагат за контролиране на раковите клетки. Стероидите са полезни в някои случаи, тъй като те не пречат на костния мозък да произвежда червени кръвни клетки и тромбоцити, така че, ако имате анемия или ниски нива на тромбоцити, Вашият лекар може да препоръча приема на стероиди. Вашият лекар може да Ви препоръча лечение със стероиди и по време на химиотерапия.

С течение на времето, ако не изпитвате симптоми, лекарят Ви може да обяви, че ракът Ви е „в ремисия“. Ремисия означава, че при образната диагностика или изследванията не се наблюдават или има много малко признаци на злокачествено заболяване и нямате никакви симптоми. В ранните стадии ремисията може да продължава с години.
След известно време ракът може отново да се активизира и пак да причинява симптоми; понякога това се нарича рецидив.
В някои случаи ефекта от лечението за злокачественото заболяване може да намалее или да изчезне. Понякога това се нарича рефрактерно заболяване и може да възникне, когато:

 • Няма промяна след лечението
 • Броят на анормалните кръвни клетки се увеличава
 • Лимфните Ви възли стават по-големи

Ако това се случи, Вашият лекар може да промени лечението Ви. Лечението, използвано в различните стадии на заболяването, зависи от различни фактори, включително възраст, общото здравословно състояние, сила и физическа форма.

Биологичните терапии са форма на лечение, което влияе върху процесите вътре в раковата клетка. Те въздействат по различни начини за:

 • Предотвратяване на деленето и растежа на раковите клетки
 • Откриване и убиване на раковите клетки
 • Насърчаване на имунната система да атакува раковите клетки

Биологичните терапии включват имунотерапии, моноклонални антитела и таргетни терапии

Имунотерапиите са терапии, които използват ваксини или бактерии за стимулиране на имунната система на организма да противодейства на раковите клетки. Те не са насочени директно към раковите клетки.

Вашата имунна система произвежда антитела, за да се бори с инфекциите. Съществуват много различни видове, като всеки един атакува специфични причинители на инфекция, напр. бактерии или вируси. Лечението с моноклонални антитела представлява въвеждане в тялото на множество копия на едно и също антитяло, което или се прикрепва към и убива специфични ракови клетки, или се бори с рака по други начини:

 • Някои убиват раковите клетки или възпрепятстват размножаването им
 • Други може да се прикрепят към външната страна на анормалните клетки и да сигнализират на имунната система да ги унищожи

В някои случаи Вашият лекар може да препоръча да приемате едновременно терапия с моноклонални антитела и химиотерапия. Това е познато като химиоимунотерапия.

Това са лекарствени продукти, които са насочени конкретно към молекулите, участващи в растежа и прогресирането на раковите клетки. За разлика от химиотерапията, която въздейства върху всички бързо растящи клетки, тези лекарствени продукти влияят върху много специфични цели или само върху раковите клетки:

 • Някои от таргетните терапии възпрепятстват деленето и оцеляването на раковите клетки
 • Други таргетни терапии възпрепятстват по-дългото от нормално оцеляване на раковите клетки

Някои таргетни терапии се приемат орално, което означава, че могат да се приемат и в домашни условия.

Тъй като лъчетерапията третира конкретна област на тялото, обикновено не е подходяща за пациенти с рак на кръвта. Въпреки това, ако имате уголемени лимфни възли или далак и те са източник на дискомфорт, Вашият лекар може да препоръча локална лъчева терапия, която да помогне за намаляването им. Сесиите продължават по няколко минути и са безболезнени.

В някои случаи Вашият лекар може да препоръча хирургическа операция за отстраняване на далака, ако е уголемен и причинява симптоми.

След приключване на химиотерапията, може да бъдете подложен на трансплантация на стволови клетки чрез инфузия. Стволовите клетки се вливат във Вашия кръвен поток и достигат до костния Ви мозък, където започват да произвеждат нови здрави кръвни клетки. Този тип лечение се нарича трансплантация на костен мозък.

Почти всички пациенти получават „поддържащи грижи“. Това е всяко лечение, което помага за успешното действие на основната терапия, както и за това да Ви кара да се чувствате възможно най-добре, докато се лекувате. Примерите за поддържащи грижи включват:

 • Лечение, целящо намаляване на инфекциите
 • Преливане на кръв и тромбоцити за справяне с анемия

От време на време може да бъдете лекувани от членове на екипа за „палиативни грижи“. Те са експерти по справяне със симптомите и подобряване качеството Ви на живот и могат да предоставят подкрепа за Вас и цялото Ви семейство.

Още по темата

Нуждая ли се от лечение?


Редовни прегледи


Вашите цели