Лечение

Лечение
Много хора, диагностицирани с бавно прогресиращо злокачествено заболяване на кръвта, не се нуждаят от лечение незабавно. При някои пациенти няма симптоми, които да будят притеснение, към момента на диагностициране и затова е възможно да не им бъде назначена терапия.
Тъй като вече има много ефективни лечения за ХЛЛ, терапията ще бъде назначена само когато заболяването стане по-значимо или когато има ясни показания, че то прогресира. Обикновено лекарите вземат решение за иницииране на лечение, когато започнете да изпитвате симптоми като:
  • Умора,
  • сериозна загуба на тегло,
  • обилно нощно изпотяване,
  • подути лимфни възли

или когато резултатите от кръвните изследвания показват бързо развитие на заболяването.
Състоянието на всеки пациент се оценява внимателно според характеристиките на ХЛЛ (до каква степен и до какъв стадий се е развил ракът на кръвта) и за всеки случай се определя индивидуално лечение. Изборът на лечение обикновено взема предвид възрастта, физическото състояние, както и наличието или липсата на други заболявания, свързани с ХЛЛ (коморбидности). Тази оценка е от особено значение за по-възрастните хора, за да се осигури не само ефективна терапия, но и лечение с приемлива токсичност.
Преди да се вземе окончателното решение е важно да се оценят и някои биологични характеристики на левкемичните клетки. Всъщност информация за наличието или отсъствие на някои генетични изменения подпомага избора на най-подходящото лечение.

Възможности за лечение

Подхода на хематолозите в момента е в синхрон с международните стандарти за лечение, които препоръчват терапия да се прилага само за хора с по-напреднало заболяване или с ясна тенденция към прогресиране. ХЛЛ при всеки човек протича по различен начин с различни симптоми и прогнозата. ХЛЛ рядко се лекува напълно. Наличните терапии спомагат за намаляване на симптомите и за забавяне развитието на заболяването. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможностите за лечение.

Какво означава „наблюдение и изчакване“?

В определени случаи лекарите може да определят „наблюдение и изчакване“ като най-добрият терапевтичен подход за дадено лице с ХЛЛ.

Редовни прегледи

Лекуващият екип ще извършва прегледи на състоянието Ви на всеки няколко седмици, месеци или всяка година.

Нуждая ли се от лечение?

Много хора, диагностицирани с бавно развиващо се злокачествено заболяване на кръвта, не се нуждаят от лечение незабавно. При първоначалното си диагностициране някои хора нямат симптоми, които да будят притеснение и затова не им се назначава терапия веднага.

Цели на лечението

Вашите цели

Справянето с продължително здравно състояние като рака може да отнеме много време и енергия.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson