Видеоклипове

Живот с ХЛЛ: Считам се за излекувана. Вие също можете - историята на Нада

ХЛЛ

Животът с хронична лимфоцитна левкемия: Животът ми се промени смайващо | Пациентска история

ХЛЛ

Животът с хронична лимфоцитна левкемия: "Сега работя като напълно здрав човек" | Пациентска история

ХЛЛ

Животът с ХЛЛ: Чувствам, че ставам по-силен с всеки изминал ден | Пациентска история

ХЛЛ