Нуждая ли се от лечение?

Нуждая ли се от лечение?

Много хора, диагностицирани с бавно развиващо се злокачествено заболяване на кръвта, не се нуждаят от лечение незабавно. При първоначалното си диагностициране някои хора нямат симптоми, които да будят притеснение и затова не им се назначава терапия веднага.

В днешно време има много ефективни лечения за ХЛЛ и терапия се прилага само когато заболяването стане по-значимо или когато има ясни показания, че то прогресира. Обикновено лекарите вземат решения за започване на лечение при появата на симптоми:

  • Умора,
  • Cериозна загуба на тегло,
  • Подути лимфни възли

Или когато резултатите от кръвните изследвания показват бързо развитие на заболяването. Всеки пациент се оценява внимателно според характеристиките на ХЛЛ (до каква степен и до какъв стадий се е развило злокачественото заболяване на кръвта) и се определя индивидуално лечение за всеки пациент. Изборът на лечение обикновено взема предвид възрастта, физическото състояние, както и наличието или липсата на други заболявания, свързани с ХЛЛ (коморбидности). Тази оценка е от особено значение при по-възрастните пациенти, за да се осигури не само ефективна терапия, но и лечение с приемлива токсичност.
Преди да се вземе окончателното решение, важно е да се оценят също така и някои биологични характеристики на левкемичните клетки. Наличието на някои генетични изменения дава насоки за избор на най-подходящия вариант на лечение.

Още по темата

Редовни прегледи


Какво означава „наблюдение и изчакване“?


Вашите цели


Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson