Информация за заболяването

Левкемията е рак на костния мозък и кръвта и причинява увеличаване броя на някои видове бели кръвни клетки1. Различните форми на левкемия се класифицират в зависимост от вида бели кръвни клетки, чийто брой се е увеличил, както и според стадия на развитие на заболяването. Четирите основни типа левкемия са хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), остра лимфоцитна левкемия (ОЛЛ), хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и остра миелоидна левкемия (ОМЛ). Всеки тип левкемия има свои собствени характеристики и лечение.

Какво представлява ХЛЛ?
Да чуеш диагнозата хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) може да бъде доста шокиращо преживяване. Вероятно имате въпроси и притеснения. Целта на тази интернет страница е да Ви предостави обща информация за заболяването и да Ви разкажем малко повече за това какво може да очаквате. Вие играете най-важната роля в лечението си, така че е важно да се чувствате добре информирани за медицинските грижи и да разбирате стъпките, които Ви предстоят.

Какво представлява ХЛЛ?

Да чуеш диагнозата хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) може да бъде доста шокиращо преживяване. Вероятно имате въпроси и притеснения. Целта на тази интернет страница е да Ви предостави обща информация за заболяването и да Ви разкажем малко повече за това какво може да очаквате. Вие играете най-важната роля в лечението си, така че е важно да се чувствате добре информирани за медицинските грижи и да разбирате стъпките, които Ви предстоят.

Какво е левкемия?

Левкемията е рак на костния мозък и кръвта и причинява увеличаване на броя на някои видове бели кръвни клетки.


Какво представлява ХЛЛ?

ХЛЛ е най-често срещаният тип левкемия в западното полукълбо свят и обикновено засяга повече мъже, отколкото жени.

Признаци и симптоми

Симптомите на ХЛЛ обикновено се развиват с течение времето. В началните стадии на заболяването ХЛЛ често оказва слабо влияние върху състоянието на човека.

Причини и рискови фактори

Не е известно какво причинява ХЛЛ, но през последните години много изследователи се посветиха на проучването на ХЛЛ, за да разберат първопричините за тази форма на левкемия.

Кратък терминологичен речник

Кратък терминологичен речник

Как се диагностицира?

Диагнозата на ХЛЛ

В повечето случаи (около 70%) диагнозата хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) се поставя случайно на хора, които се чувстват добре, но по време на изследвания, показват увеличаване на броя на белите кръвни клетки, по-специално на лимфоцитите.

Развитие на заболяването

Какво представлява определянето на стадия?

Когато дадено лице бъде диагностицирано с ХЛЛ, лекар определя стадия на заболяването (поведението на рака).

Прогнозни фактори

Оценката на стадия на заболяването (т.е. системите за определяне на стадия Rai и Binet) е от значение при определяне на прогнозната, наред с оценката на много други клинични и биологични фактори, които са се доказали, като ценни за изготвянето на прогноза.