Какво представлява определянето на стадия?

Какво представлява определянето на стадия?

Когато дадено лице бъде диагностицирано с ХЛЛ, лекар определя стадия на заболяването (поведението на рака).

Това помага на лекаря при вземането на решение за терапията и какви резултати могат да се очакват (ход на/резултат от заболяването)4. При определяне стадия на ХЛЛ, лекарят взема под внимание няколко фактора:

  • Резултати от кръвни изследвания (напр. брой на червените кръвни клетки и тромбоцитите)
  • Кои лимфни възли (напр. в областта на врата, подмишниците, вътрешните части на бедрата,гениталиите) и други части на тялото (напр. костния мозък) са засегнати.

В продължение на години класифицирането на ХЛЛ се е правило по две системи за определяне на стадия: системата, предложена от Канти Рай и тази, предложена от Жак-Луи Бине. И двете системи определят стадия на ХЛЛ въз основа на броя на увеличени по обем лимфни възли, наличие на увеличаване на обема на далака или черния дроб и наблюдение дали има намаляване на хемоглобина и/или на броя на тромбоцитите.
Определяне на стадия по системата RAI
0= Само лимфоцитоза (увеличен брой на лимфоцитите)
I = Лимфоцитоза + подути лимфни възли
II= Лимфоцитоза + уголемен далак и/или черен дроб [± подути лимфни възли]
III = Лимфоцитоза + анемия [± уголемен далак ± ± уголемен черен дроб и подути лимфни възли ]
IV= Лимфоцитоза + тромбоцитопения (липса на тромбоцити ) [± анемия ± уголемен далак ± ± уголемен черен дроб и подути лимфни възли ]
Определяне на стадия по системата BINET
A= лимфоцитоза, най-малко 3 групи от възлови точки увеличени, хемоглобин 100 г/л, тромбоцити 100x109/L;
В=3 или повече групи лимфни възли увеличени, хемоглобин 100 г/л, тромбоцити 100x109/ L;
източник:
C = Анемия и/или тромбоцитопения
* Вземат се под внимание 5 области на лимфни възли: цервикална, аксиларна, ингвинална, далака и черния дроб
Идентифицирани са много други клинични и биологични параметри, които са се доказали, като ценни за прогнозата на прогресирането на ХЛЛ. Един от тези фактори е времето за удвояване (времето, необходимо за удвояване на броя на лимфоцитите). Понастоящем за най-важна информация за прогресирането на ХЛЛ се смята тази, извлечена от биологичните характеристики на левкемичните клетки. Някои генетични белези разкриват жизненоважна информация за начина на развитие на заболяването и помагат при избора на най-подходящо лечение.

Още по темата

Прогнозни фактори
Кратък терминологичен речник
Какво представлява ХЛЛ?