Кратък терминологичен речник

Кратък терминологичен речник

 • B-клетка: вид бяла кръвна клетка, която помага за борбата с инфекциите
 • Костен мозък: гъбестата, вътрешна част на костта, в която се произвеждат кръвни клетки
 • ХЛЛ: хронична лимфоцитна левкемия
 • Компютърна томография (КТ): сканиране, което използва рентгенови лъчи за изграждане на триизмерно изображение на вътрешността на тялото
 • ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина (генетичен материал)
 • Хематолог: специалист по заболявания на кръвта
 • Хемоглобин: компонент на червените кръвни клетки, който пренася кислород
 • Левкемия: тип рак на кръвта или костния мозък
 • Лимфен възел: част от имунната система, която филтрира и улавя чуждите частици в тялото
 • Лимфоцитоза: увеличаване броя на белите кръвни клетки
 • Злокачествено: клетка, която се размножава неконтролируемо
 • Онколог: специалист по ракови заболявания
 • Патолог: лице, което изследва проби с цел диагностициране на заболяване
 • Тромбоцити: компонент на кръвта, който помага за нейното съсирване
 • Tумор: подуване на част от тялото, причинено от анормално нарастване на тъкани

Още по темата

Какво представлява ХЛЛ?
Какво е левкемия?
Причини и рискови фактори