Какво е левкемия?

Какво е левкемия?

Левкемията е рак на костния мозък и кръвта и причинява увеличаване на броя на някои видове бели кръвни клетки.

Различните форми на левкемия се класифицират в зависимост от вида бели кръвни клетки, чийто брой се е увеличил, както и според стадия на развитие на заболяването. Четирите основни типа левкемия са хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), остра лимфоцитна левкемия (ОЛЛ), хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и остра миелоидна левкемия (ОМЛ). Всеки тип левкемия има свои собствени характеристики и лечение.

Левкемията се нарича „лимфоцитна“ (или „лимфобластна“), ако раковата промяна се осъществява в даден тип клетка на костния мозък, която образува лимфоцити (вид бели кръвни клетки).
Левкемията се нарича „миелогенна“ (или „миелоидна“), ако промяната на клетките се осъществява в даден тип клетка на костния мозък, която обикновено образува червени кръвни клетки, някои видове бели кръвни клетки и тромбоцити.

Острата левкемия е заболяване, което прогресира по-бързо и засяга недоразвити клетки или клетки в процес на развитие. Тези незрели клетки не могат да извършват нормалните си функции. Острата левкемия прогресира бързо и представлява агресивна форма на заболяване.
Хроничната левкемия е бавно прогресиращо злокачествено заболяване на кръвта, което позволява растежа на по-голям брой по-развити клетки. По принцип тези по-зрели клетки могат да извършват някои от нормалните си функции. Хроничната левкемия се развива бавно и е възможно да мине дълго време, преди хората да се нуждаят от лечение.
Четирите основни вида левкемия се класифицират допълнително на подтипове според специфичните характеристики на клетките. Познаването на подтипа на заболяването на пациента може да помогне на лекаря за оценка на скоростта на прогресирането на заболяването. Подтипът е важен, тъй като подходът за лечението може да се различава в зависимост от него.

Още по темата

Кратък терминологичен речник
Какво представлява ХЛЛ?
Причини и рискови фактори