Причини и рискови фактори

Причини и рискови фактори

Не е известно какво причинява ХЛЛ, но през последните години много изследователи се посветиха на проучването на ХЛЛ, за да разберат първопричините за тази форма на левкемия.

Множеството проучвания в областта дадоха възможност да се проучат кои изменения в биологични механизми карат лимфоцитите на ХЛЛ да пролиферират и да живеят по-дълго. Днес е известно, че някои фактори, по-специално някои генетични изменения, имат принос за по-дългия живот и пролиферация на тези лимфоцити, без да има „конкретна причина“. Има редица фактори, които могат да увеличат риска от развиване на заболяването:

  • Възраст. Рискът от развиване на ХЛЛ се увеличава с възрастта. Повечето хора с ХЛЛ са на възраст над 60 г. Рядко се среща при хора под 40 г. Честотата на заболяването се увеличава от по-малко от 1 на 100 000 при лица на възраст между 40 и 44 години до повече от 30 на 100 000 при лица на възраст над 80 г. При по-възрастните пациенти резултатите от лечението са по-неблагоприятни, тъй като те се диагностицират с по-агресивни форми на ХЛЛ и по-трудно понасят лечението и симптомите на заболяването.
  • Пол. ХЛЛ се среща по-често при мъжете, отколкото при жените.
  • Семейна история. При повечето пациенти с ХЛЛ не се наблюдава семейна обремененост. При преките роднини на пациентите с ХЛЛ има три до четири пъти по-голяма вероятност да развият ХЛЛ, отколкото хората, които нямат преки роднини с това заболяване. Независимо от това рискът все пак е малък. Например, 60-годишен човек, чиито брат или родител е бил диагностициран с ХЛЛ има вероятност от развитие на заболяването три до четири на 10 000, в сравнение с вероятността от едно на 10 000 за 60-годишен пациент, чиято семейна история не включва заболяването.
  • Етническа принадлежност. ХЛЛ се среща най-често при хора с европейски произход.

Още по темата

Кратък терминологичен речник
Какво представлява ХЛЛ?
Какво е левкемия?