Прогнозни фактори

Прогнозни фактори

Оценката на стадия на заболяването (т.е. системите за определяне на стадия Rai и Binet) е от значение при определяне на прогнозната, наред с оценката на много други клинични и биологични фактори, които са се доказали, като ценни за изготвянето на прогноза.

Традиционните системи за определяне на стадия са все още от съществено значение. Но през последните години са въведени и фактори/показатели, които предоставят важна информация за клиничния ход на заболяването и най-подходящия план за лечение за всеки отделен пациент.
Ключовите прогнозни фактори/показатели включват

  • времето, необходимо за удвояване на броя на левкоцитите;
  • стойността на бета-2 микроглобулина;
  • експресията на ZAP-70 и CD38 протеина върху левкемичните клетки.

Както бе отбелязано вече, най-важната прогнозна информация е тази, извлечена от биологичните характеристики на левкемичните клетки. Някои генетични характеристики са важни при прогнозирането не само по отношение на предвиждането на бързината на развитие на заболяването, но също така и при избора на най-подходящото лечение, когато е необходимо да започне терапията на ХЛЛ.

Тези изследвания определят биологичния профил на ХЛЛ и трябва да се вземат под внимание преди започването на терапията. От тях, най-важните в клиничната практика са:

  • оценката на някои цитогенетични аномалии (FISH тест);
  • оценка на изменението на TP53 гена;
  • оценка на мутационното състоянието на IgVH гените.

Още по темата

Какво представлява определянето на стадия?
Кратък терминологичен речник
Какво представлява ХЛЛ?