Лечение

Лечение

Какво да очаквате?

Псориатичният артрит е хронично (дългосрочно) възпалително заболяване на ставите, което обикновено е придружено от псориазис. Той обаче не засяга само ставите и кожата. Ако псориатичният артрит не се лекува правилно, може също да понижи и качеството на живот.Целите на лечението на псориазис са:

 • да се намали степента на възпаление, скованост и болка, което ще ви помогне да намалите риска от трайно увреждане на ставите;
 • да постигнете контрол върху симптомите;
 • да запазите или подобрите физическото и психическото качество на живот.

Има много начини, по които може да помогнете на екипа от лекари, полагащи грижи за вас, да установят най-добрия ход на лечението и план за постигане на целите на лечението. Успехът на лечението не зависи само от приемането на предписаните лекарства. Грижата за вас самите също е от основно значение и ако направите само няколко промени в начина си на живот, може да сведете до минимум симптомите си и да подобрите ежедневното си качество на живот.Един от основните начини, по който може да помогнете за успеха на своето лечение, е, като участвате във взимането на решения относно полаганите за вас грижи.Така ще бъдете сигурни, че получавате лечение, което ви харесва, и ще се придържате към него, предоставяйки ви най-добрия шанс да се отдадете на заниманията, които обичате. От решаващо значение е и обсъждането на всички ваши въпроси или притеснения с лекаря или медицинската сестра.

 • Договорете с лекуващия екип ясен и прост план за лечение, който включва поставяне на цели на лечението и уговаряне на контролни прегледи
 • Следете симптомите си и докладвайте за всички промени на вашия медицински специалист при редовни срещи
 • Поставете постижими и приложими цели на лечението, за постиганет на които може да работите с помощта на лекарския екип
 • Ако чувствате тревожност, потиснатост или депресия, е добра идея да поговорите с член на лекарския екип или някой ваш близък, например приятел или член на семейството. Вашето психично здраве е също толкова важно, колкото и физическото ви здраве, а обсъждането му може да бъде от голяма полза
 • Задълбочените знания относно псориатичния артрит и относно вашето лечение могат да ви помогнат да разберете защо приемате това лекарство и какво да очаквате

Проследяване на признаци и симптомикакво да очаквате?

Някои от признаците и симптомите, които може да наблюдавате всеки ден, са представени по-долу. Не забравяйте, че признаците и симптомите са различни при отделите хора и не са характерни единствено за псориатичния артрит.

ДРУГИ ФАКТОРИ, КОИТО ДА СЛЕДИТЕ:
 • Чувство на тревожност и депресия
 • Липса на желание за участие в занимания, които обикновено обичате
 • Желание да останете у дома, вместо да видите с близки или приятели
 • Трудно справяне с училище или работа/нужда от отпуска поради симптоми

Ако забележите някакви промени, колкото и да са малки, незабавно се консултирайте с член на лекарския екип. Вашето качество на живот е много важна част от плана за лечението ви и трябва да се уверите, че той не ви пречи да се отдатете на заниманията, които обичате.