Съвет # 8

Съвет # 8

Животът и борбата с рака могат да бъдат стресиращи. Няма „правилен“ начин за справяне с ХЛЛ. Всеки се бори различно с болестта и различните емоции.

Може да изпитвате много емоции, когато се разболеете – шок, недоверие, безпокойство, тъга, вина, самота, гняв са само някои от тях.27 Семейството, приятелите и колегите Ви също може да изпитват подобни емоции, тъй като те също се борят с това, през което минавате27.
Да се чувствате изолиран също е обичайно, тъй като се опитвате да изглеждате „добре“ отвън, докато в същото време сте болни. Това може да се задълбочи допълнително, ако ограничите социалните си контакти, за да избегнете инфекция.


От полза е да говорите със семейството, приятелите и колегите Ви относно Вашата ХЛЛ, така че те да разберат хроничното естество на заболяването и как то влияе върху живота Ви и емоционалното Ви състояние. Информирайте ги какви дейности можете да извършвате и кои не са подходящи за Вас поради риск от инфекции или умора – например, ако те са настинали, може да предпочетете да Ви се обадят, вместо да Ви посещават лично. Ако подкрепата от семейството, приятелите или пациентските групи за взаимопомощ не е достатъчна, напълно нормално е да помолите за допълнителна помощ.

За начало, обсъдете притесненията си с член на лекуващият Ви екип или личния Ви лекар, който ще може да Ви посъветва с кого да говорите. Пациентските групи за взаимопомощ могат също да Ви дадат допълнителни съвети и подкрепа. Те могат и да Ви посъветват с кого да се свържете. Разговорът лице в лице с обучен консултант може да помогне да разберете чувствата си и да намерите начини за справяне с тях.

Справяне с тъгата

Чести симптоми на тъга28:

 • Чувство на разочарование
 • Чувство на тревога и плач
 • Избягване на приятели и семейство, както и неща, които сте свикнали да правите

Получаването на подкрепа може да бъде полезен начин за справяне с тъгата, както и с други трудни емоции. Да поискате помощ може да е по-лесно, ако планирате това предварително. Отделете няколко минути, за да помислите кого може да помолите за помощ и си го запишете.
Ако чувствате, че Ви идва в повече или чувствата влияят върху ежедневния Ви живот, може да потърсите професионална помощ от своя лекар или терапевт.

Справяне с безпокойството/тревожността

Чести симптоми на безпокойство/тревожност29:

 • По-чести тревоги и неспособност за почивка
 • По-лесно разочароване или ядосване
 • Трудно заспиване, често събуждане през нощта, тъй като умът Ви е прекалено активен
 • Трудно съсредоточаване
 • Загуба на апетит

Осъзнайте се. Опитайте се да разберете кога се тревожите, като търсите признаци за безпокойство, напр. плитко дишане, чувство на напрежение в мускулите или разсеяност. Прилагането на стратегии за релаксация може да Ви помогне за справянето с тези симптоми.

Дишане за релаксация. Дълбокото дишане е прекрасен начин за релаксиране и намаляване на стреса. Предлагаме Ви насоки за упражняване на дълбоко дишане30. Отделете време и опитайте сега.

Справяне с гнева

Чести симптоми на гняв31

 • Чувство на раздразнение
 • Избухливост
 • Тъгата може да е симптом на гняв

Воденето на дневник за емоциите и чувствата, които изпитвате може да бъде много полезно, включително и да помогне за намаляване на стреса и тревогите32.
Съвети как да започнете и да използвате дневник:

 • Всеки ден или няколко пъти седмично отделяйте време на спокойствие, без да Ви прекъсват.
 • Започнете да пишете. Пишете за преживяванията си през деня, за мислите, които преминават през главата Ви или за Вашите надежди и страхове. Няма правила какво и как да пишете.
 • Четете написаното от Вас по-рано. Това може да Ви помогне да разберете по-добре какво преживявате.
27. Macmillan Cancer Support. Cancer and your feelings. Септември 2014 г. Достъпно на: http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/your-emotions/dealing-with-your-emotions/cancer-and-your-feelings.html. Към дата април 2017 г.
28. CRUK – coping with sadness. Достъпно на: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping-with-cancer/coping-emotionally/cancer-and-your-emotions/sadness-and-depression/coping-with-sadness. Към дата септември 2015 г.
29. CRUK – about fear, anxiety and panic. Достъпно на: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/emotionally/cancer-and-your-emotions/fear-anxiety-panic/about. Към дата септември 2015 г.
30. NHS – relaxation tips to relieve stress. Достъпно на: https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/ways-relieve-stress/. Към дата септември 2015 г.
31. CRUK – guilt, blame and anger. Достъпно на: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping-with-cancer/coping-emotionally/cancer-and-your-emotions/guilt-blame-and-anger. Към дата септември 2015 г.
32. Graf, M.C., et al. Written emotional disclosure: a controlled study of the benefitd of expressive writing homework in outpatient psychotherapy. Psychother Res. 2008;18(4):389–399.

Още по темата

Съвет # 9
Съвет # 10
Съвет # 1