Лечение

Как се диагностицира шизофренията?

Лечение на шизофрения с дългодействащи инжекционни антпсихотици (LAIs)

Лечение на шизофрения с дългодействащи инжекционни антпсихотици (LAIs)

Таблетките не са единствената форма на медицинско лечение за шизофрения. Дългодействащият инжекционен антипсихотик (LAI) е медицинско лечение, приложено като инжекция.

Дългодействащи лекарствени продукти

Дългодействащи лекарствени продукти
Дългодействащи лекарствени продукти

Съвременни терапевтични форми

Съвременни терапевтични форми
Основата на лечението на шизофрения е продължителна употреба на правилно подбрани антипсихотични лекарства.

Допълнителни лекарствени продукти

Допълнителни лекарствени продукти

Освен антипсихотици и корективни средства, при терапията на психози се използват и други лекарствени продукти. Особено в ситуации, в които пациентът проявява значителни промени в настроението (напр. депресия) или поведението (напр. агресивност). Тогава настоящите антипсихотици (типични или атипични) се комбинират или с антидепресанти, или със стабилизатори на настроението. Гореспоменатите лекарства принадлежат към групата на психотропните лекарствени средства.

Антипсихотици

Антипсихотици

Шизофренията е нарушение на метаболитния баланс на мозъка и на невротрансмитерната дейност в определени зони на мозъка. Въпреки че до момента няма създадено „анти-шизофренно“ лекарство, използването на наличните антипсихотични лекарства дава възможност за ремисия или облекчаване на психотичните симптоми, както и предпазване от рецидиви на болестта.

Развитие на заболяването

Електроконвулсивна терапия

Електроконвулсивна терапия
При пациенти със суицидни наклонности, които отказват прием на течности и храна и са с влошаващо се соматично състояние електрошокове са животоспасяваща процедура.

Психосоциална терапия

Психосоциална терапия

Лекарствените продукти са основата при фармакотерапията на шизофрения. Има обаче и други форми на терапия, особено когато пациентът, който не разбира заболяването си, се откаже от лечението, без да информира нито лекаря, нито семейството си.