Видеоклипове

Видеоклипове

5-та среща на Network4Health за Централна и Източна Европа, 30-31 Май, Букурещ

Advocacy Center

Различни системи на здравеопазване, различни резултати - фокус върху Централна и Източна Европа

Advocacy Center

Встъпителна лекция в дискусионния панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Дискусионният панел "Добре информираният пациент. Защо познанията са важни?"

Advocacy Center

Социални медии

Advocacy Center

Как да изградим ефективна комуникация

Advocacy Center

Техники за контролиране на разговора

Advocacy Center

II IPEC, Варшава: ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИЯТ ПАЦИЕНТ. ЗАЩО ПОЗНАНИЯТА СА ВАЖНИ?

Advocacy Center

Мира Армоур, Застъпник за правата на пациентите, Mijelom CRO, Хърватия

Advocacy Center

Влатка Радич, Лидер работа с пациенти и инициативи за подкрепа за Централна Европа, Janssen

Advocacy Center

Яна Пелухова, Застъпник за правата на пациентите, Пациентска Организация "Диагноза Левкемия", Чехия

Advocacy Center

Магдалена Лишечка, Изпълнителен директор, Janssen Полша

Advocacy Center

Какво научихте от днешната среща?

Advocacy Center

Как могат да Ви помогнат фармацевтичните компании?

Advocacy Center

Какво очаквате от другите страни в процеса?

Advocacy Center

От Ваша гледна точка: Чува ли се гласът на пациента?

Advocacy Center

Какви са най-големите предизвикателства пред Вас, когато защитавате Вашите пациенти?

Advocacy Center

Каква е основната цел на Вашата пациентска организация/на Вас като представител на пациентска организация?

Advocacy Center

Избрани показатели на здравните системи в Централна Европа

Advocacy Center

Принципи на въздействащата защита правата на пациентите

Advocacy Center

Методи за финансиране на здравеопазването

Advocacy Center

Здравни системи с фокус върху пациента

Advocacy Center

Цели и предназначение на оценките на здравните технологии (ОЗТ)

Advocacy Center

Подходи за оценка на здравни технологии (ОЗТ) - някои детайли

Advocacy Center

Основи на икономическата оценка

Advocacy Center

Послание от експертите в областта на икономиката на здравеопазването

Advocacy Center

Дефиниране и "управление" на заинтересовани страни за представители на пациенти

Advocacy Center